Dịch thuật tại liệu Phòng cháy chữa cháy cho công ty Bridgestone

Công ty TNHH Sản xuất Lốp Xe Bridgestone Viêt Nam là một doanh nghiệp lớn với nhà máy sản xuất lốp xe có quy mô tại hải phòng.

Để phục vụ xây dựng và vận hành nhà máy, Công ty đã mời thầu tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật tài liệu phòng cháy chữa cháy của nhà máy từ Tiếng Nhật sang tiếng Việt và Tiếng Nhật sang Tiếng Anh.

Công ty dịch thuật Phúc An Bình được lựa chọn là đơn vị cung cấp chính, thực hiện dịch thuật tài liệu phòng cháy chữa cháy của toàn nhà máy.

Văn phòng dịch thuật tại Hải Phòng của công ty Phúc An Bình là đơn vị trực tiếp thực hiện dự án này. Sau 30 ngày thực hiện, PAB đã hoàn thành dự án và được đối tác đánh gia cao về chất lượng bản dịch, tính chuyên nghiệp trong tổ chức dự án

error: Hotline: 0936.693.125!!